Waarom dit collectief?

Wonen is een veel besproken onderwerp in deze tijd. Starters hebben het moeilijk een betaalbare woning te vinden. Senioren willen graag wat kleiner gaan wonen. Het liefst gelijkvloers. De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Steeds meer wordt er van de burgers verwacht actief mee te denken en te doen.

In juli 2018 hebben we met een klein groepje de koppen bij elkaar gestoken met als doel een CPO-initiatief te ontwikkelen in Helvoirt voor verschillende doelgroepen. Op basis van kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten. Zonder winstoogmerk en zonder verdienmodel.

Onze doelstelling

Samen met een groep gelijkgestemden een betaalbare eigen woning ontwikkelen. Duurzaam bouwen en rekening houden met gezondheid, milieu en energie(neutraal).

Betaalbaar en zonder winstoogmerk

Betaalbare woningen realiseren tegen de laagst mogelijke kostprijs, zonder winstoogmerk en zonder verdienmodel.

duurzaam en toekomstgericht

De overheid stelt voorwaarden aan woningbouw. Het milieu en energie(neutraal) is uiteraard erg belangrijk. Wij denken vooral ook aan gezondheid.

Met elkaar, voor elkaar

We willen een groep mensen bij elkaar brengen die samen met hulp van vakmensen dit woonproject van de grond tillen.

Sluit je aan

Zoek je een betaalbare woning, vindt je het leuk samen met een groep een eigen woning te realiseren? Meld je aan met onderstaand contactformulier.

Onze doelgroep

Op dit moment is het voor starters, senioren, alleenstaanden, jonge ouderen en oudere jongeren erg moeilijk in Helvoirt een passende, betaalbare woning te vinden.

We zijn op zoek naar jonge mensen, mensen met levenservaring, mensen die nog lekker werken of met pensioen zijn. Mensen die wat hulp kunnen gebruiken, die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Mensen met allerlei talent en mensen die graag samen willen werken. Met als doel uiteindelijk een eigen passende betaalbare woning te realiseren.

De locatie

Den Hoek, een mooie plek in Helvoirt om te wonen. In Fase 1 & 2 zijn reeds vele mensen ons voorgegaan. Die wonen er met veel plezier. Op dit moment staat Fase 3 & 4 in de startblokken en de gemeente Haaren ondersteunt en stimuleert initiatieven zoals dat van ons. Zoals het er nu voorstaat zal in maart van dit jaar gestart worden met het bouwrijp maken van Fase 3 & 4. Ons uitgangspunt is straks in Den Hoek voor ongeveer 12 of iets meer woningzoekenden een plekje te vinden.

In welke fase zitten we nu?

In het kader van de gemeentelijke herindeling zijn de gesprekken met de Gemeente Haaren afgerond. Na ruim twee jaar overleg hebben we helaas nog geen tastbaar resultaat kunnen boeken.

Maar we zitten niet stil. Ons dossier is inmiddels overgedragen aan de gemeente Vught en we hebben met hen een eerste gesprek achter de rug waarin we onze plannen hebben toegelicht. Ook zij waren enthousiast. Door de recente verkiezingen laat een definitieve toezegging nog even op zich wachten. Alhoewel, een aangenomen motie van het CDA, gesteund door Samenwerking ’95 en Progressief ’96 tijdens de raadsvergadering in Haaren op 12 november 2020, roept de nieuwe Vughtse gemeenteraad op om haast te maken met bouwen in Den Hoek in Helvoirt. 

Wij gaan ervan uit dat we op korte termijn van de gemeente Vught te horen krijgen dat we onze plannen vorm kunnen gaan geven. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Geïnteresseerd?
Sluit je aan!

Heb je interesse, voel je iets voor samenwerken en samen bouwen in een groep, kijk je uit naar een betaalbare passende woning? Geef je vrijblijvend op bij CPO Den Hoek via onderstaand contactformulier. Wij houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gebruik het contactformulier onder aan de pagina of stuur een mailtje naar cpodenhoek@gmail.com

Wie zijn wij?

Wij zijn initiatiefnemers die de huidige huizenmarkt en de manier waarop bouwprojecten gedraaid worden anders in gaan vullen. Wij denken dat het anders en beter kan. Daarom proberen wij het nu op onze eigen manier en met geheel open vizier.

Wij willen dit CPO project geheel transparant aanpakken, waarbij we mét elkaar en voor elkaar werken, en dat alles zonder winstoogmerk!

Wij zijn nu op zoek naar geïnteresseerden die ons collectief willen komen versterken. Alle gezinssamenstellingen, leeftijden en achtergronden zijn bij ons welkom.

Maarten van Gorp

Initiatiefnemer

Maarten brengt ruime ervaring mee uit het eerste CPO-project in Den Hoek en is op vrijwillige basis betrokken om dit project vlot te trekken

Hans van Wijnen

Initiatiefnemer

Geboren en getogen Helvoirtenaar, lid van de werkgroep Wonen Welzijn & Zorg in Helvoirt en inmiddels gepensioneerd.

Thomas Lommers

Initiatiefnemer

Geboren en getogen Helvoirtenaar, op vrijwillige basis betrokken bij dit projekt.

wil je meedoen?

Meld je vrijblijvend aan en we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Vragen of opmerkingen zijn uiteraard ook altijd welkom!